svētdiena, 2011. gada 11. decembris

Swedbank: Et tu, Brute?*

* "Arī tu, Brut?" - poētiski lietota latīņu frāze, ko it kā teicis Romas imperators Gajs Jūlijs Cēzars īsi pirms miršanas, savu slepkavu vidū redzot arī draugu Marku Brutu. Konkrētā gadījumā lietota, jo arī es, jā!, kaut ko pateikšu par Swedbank :)
Lasot twitter'i par tēmu #swedbank, radās pārdomas par to, kāpēc cilvēki daudz vieglāk tic baumām par gaidāmām nepatikšanām nekā baumām par pirmo baumu nepatiesību. Pat tad, ja otrās ir oficiāli amatpersonu paziņojumi.

svētdiena, 2011. gada 27. februāris

Windows - arrghhh!...

Disclaimer

It was not my win xp machine, I use Linux.


Symptoms

Suddenly all USB flash drives stopped to work. While on my laptop (Linux, of course) I could easily mount and freely access them, that win machine failed to recognize them. Windows saw a USB mass storage device, but failed to see the disk device. "Unformatted drive, do you want to format it?" Yeah, sure, I want to format it and lose all my vacation pictures! Besides, it couldn't format, because it could not access the disk device.


What I did

It had happened also few days ago, when I solved it by uninstalling all USB composite devices from device manager and rebooting. This time this trick didn't work. But you could try it connecting your old working PS/2 keyboard before that.

After spending couple of hours in the jungles of all kinds of forums with smart a$$es suggesting completely dumb solutions (like using super-duper disk formatting tools etc.) I found out one of windows services (Universal Plug and Play Device Host Service) was not started. It was set on Manual startup mode and was stopped. When trying to start it system gave me an error message saying something like "didn't work because some of dependency services not started". This service was dependent on some HTTP and SSDP Discovery Service. A-ha. And where the heck is that HTTP service?? There was HTTP SSL (HttpFilter) in the list but no HTTP. Google told me it was some http.sys file related to IIS. OK, and of course I made that n-lite custom image without IIS.. (facepalm)

Have you ever tried to edit manually sysoc.inf (list of items for Add/Remove Windows Components)? I had to because n-lite removed not only those IIS parts but also the entry from that list. Thanks, n-lite.. OK, installed IIS, it asked for a CD (but of course!) some hundred times, but needed service didn't appear. Actually, maybe it was there also before but somehow hidden. Don't know. In regedit (HKLM/CurrentControlSet/.../LEGACY_HTTP) it kinda was, but not in services list and didn't work. Fine.

So.. there is such poorly documented command in winxp as sc. And a command

sc delete http
followed by
sc create http binPath="C:\Windows\System32\http.sys" DisplayName= HTTP start= auto 
somehow deleted a non-existent service and re-added it. Believe or not, I still didn't see that HTTP service in services list, but now both SSDP Discovery Service (also dependent on HTTP) and Universal Plug and Play Device Host Service started normally without errors. Re-inserted USB flash disk and - surprise, surprise! - winbox automagically recognised them like nothing had happened.


Conclusion

I won't tell you anything new. Windows sucks a$$ and must die. It is like trying to knit with both hands covered by a blanket - you kinda see a book with instructions, you feel your hands but you just can't be sure what exactly are you doing! That's why "arrghhh" in the title and that's why I use Linux. Save your nerves, make the switch!

pirmdiena, 2011. gada 21. februāris

How to get rid of FB apps

One of my friends asked me for help to "get rid of that joke", specifically CityVille. I thought - why not make a step by step how-to guide about this process because of FB's broken user interface? So here it is.


1. Game Requests.

You can find these on the left side of page close to top. I shows only when you have received a game request from your friend. Just click on that "menu item" and you will get another page:


2. Game Requests expanded.

Here you have an option to accept or to hide each request. If you are to get rid of it, obviously you need to hide it. Click on "X" button (see in pic on right). Request will be hidden and instead you will see some text saying you did what you did (hid a request) and some link with a keyword "block" in it. Sorry, no pic for that link.


3. Game News Feed

What is more annoying than requests are zillions of news feeds from apps especially if your friends are hyper active Flash gamers. Here you can see one of those news feed items. When you hover your mouse pointer over a news feed item, a small "X" button appears on it's top right corner. Click on it and choose "Hide all by [APP]". Do not choose hide all from friend or you won't see his status changes.


4. Block the App

If you did not managed to block the app in step 2, do it now.

First of all, find a game's official page. A bookmark menu on your top left with a name of the app will not get you to the game's page, it will get you to the game itself. It is not what you need. On the very top of FB page is search field where you can search just about anything you can think of. Type there the app's name. One of the first shown should be the one you need.

Beware of the scam pages (you know, the ones promising you "The Brand New Unreleased Golden Cow That Will Instantly Turn Your Farm To 100x100!!! It's Working!!!11one"..) Yeah, right.. Read more on The FaceGamer's blog.

When on the right page, look for a button "Block app". Click it and enjoy freedom from flash games! I will not cover how to unblock and unhide games. Trust me, it's not worth it. There are many much better things to waste your precious time on, like commenting this post just to say 'thanks'.. ;)

pirmdiena, 2009. gada 10. augusts

Latvijas Radio un Apollo.lv FUD

Izskaidrojums: FUD - no angļu valodas Fear, Uncertainty and Doubt - mārketinga vai politiskā stratēģija, kad ar sagrozītu faktu un baumu palīdzību mēģina nomelnot pretinieku.

Šajā gadījumā FUD ir tēmēts uz LATA biedru nomelnošanu. Ar Kristīnes Jančevskas sagatavoto sižetu Latvijas Radio 1 un "Baltic Screen" gatavoto rakstu portālā apollo.lv pār LATA mērķiem tiek mesta šaubu ēna. Labākais veids, kā cīnīties pret FUD, ir konkrētu faktu uzskaitījums.

Sākšu ar Kristīnes Jančevskas sižetu.

LATA tiešām regulāri aicina valsts iestādes nopietni apsvērt iespēju atteikties no maksas programmatūras licenču pirkšanas, taču nekādus solījumus tā nedod. LATA uzdevums nav solīt un dot garantijas, bet gan informēt par alternatīvām un ekonomiski izdevīgākiem risinājumiem. Apskatot LATA mājaslapu, atradu minētu aptuvenu ietaupījuma apjomu Ls 5 mlj., bet Jančevskas minēto Ls 30 mlj. tur nav. Pie tam, piecu miljonu latu ietaupījums, kā redzam LATA ziņojumā, ir no iespējamās 90% valsts ierēdņu darbavietu programmatūras nomaiņas. Iespējams, ka Jančevskas minētie 30 miljoni ir no citiem aprēķiniem, kuros tiek ņemti vērā arī pašreizējie izdevumi par dažādu informācijas sistēmu pamatā esošo serveru un datubāzu programmatūru. Kā atzīst pati LATA, tās ir tikai aptuvenas aplēses, jo konkrētus aprēķinus neviena valsts iestāde vēl nav uzņēmusies veikt. Cienījamā Jančevskas kundze diemžēl nav painteresējusies, kādēļ dažādos ziņojumos figurē dažādi skaitļi.

"Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretārs Juris Jansons [..]" - nepārzinu vēsturi, kas saistās ar ministriju darbinieku rotāciju, bet Juris Jansons pēc RAPLM mājaslapas informācijas ir valsts sekretāres vietnieks informācijas sabiedrības un elektroniskās pārvaldes jautājumos. Iespējams, ka sižeta veidošanas brīdī viņš vēl bija valsts sekretārs (zinātāji, palabojiet mani!), bet nav brīnums, ka šobrīd Jansona kungs ieņem zemāku amatu, ja jau vēl joprojām neizprot LATA mērķus un neredz iespēju ietaupīt pat tad, kad ministra kungs Edgars Zalāns paraksta ar LATA memorandu par sadarbību Latvijas IKT attīstībā.

Iekšlietu ministrijas preses sekretāra (IeM lapa gan amata nosaukumu rāda citu) Andreja Rjabceva teiktajā, manuprāt, ir saklausāma galvenā problēma, kas rodas, izmantojot slēgtā koda programmatūru. Rjabceva kungs stāsta, ka viņi ministrijā izmantojot "ļoti komplicētas" tabulas aprēķiniem (acīmredzot, Microsoft Excel), bet OpenOffice.org to nespējot nodrošināt. Patiesībā OpenOffice.org spējas darboties ar dažādas sarežģītības tabulām neatpaliek no MS Excel. Lielākās problēmas rodas ar datu migrēšanu no nestandartizētā slēgtā failu formāta uz atvērto formātu ODF.

Nozares ekspertu (piemēram, LIKTA valdes loceklis Andrejs Vasiļjevs, kas strādā uzņēmumā Tilde un, acīmredzot, pārstāv sava uzņēmuma intereses, kas pats par sevi nav nekas slikts, ja vien lielā mērā tas neattiektos uz valsts sektora iepirkumiem - Tildes Birojs darbojas tikai ar MS Office) atruna par to, ka valstij nevajadzētu iejaukties "ideoloģiju cīņā", bet gan ļaut tirgum un pircējiem pašiem izvēlēties, ko lietot, ir no vienas puses nevalstiska sakarā ar neapdomīgu nodokļu maksātāju līdzekļu izlietošanu, no otras - ciniska, zinot Microsoft vēstures "sasniegumus" tirgus "pielabošanā".

"Baltic Screen" (turpmāk - "BS") savukārt norāda uz LATA biedru vinnētajiem valsts pasūtījumiem Ls 5,3 mlj. apmērā. Kā piemēri tiek minēti Oracle Latvijas filiāle un IBM Latvijas filiāle. Kāds sakars komerciālajiem Oracle datubāzu sistēmu vadības produktiem ar bezmaksas datorprogrammu? Tikai tāds, ka Oracle paralēli savu komerciālo produktu tirgošanai aktīvi nodarbojas arī ar atbalstu un izstrādi Atvērtā koda programmatūrai. Arī IBM bez saviem komerciālajiem produktiem papildus atbalsta un izstrādā Atvērtā koda programmatūru. Pie tam, "BS" nemin, par kādiem tad pakalpojumiem un produktiem Oracle un IBM filiāles saņēma naudu. Meklējot IUB mājaslapā, kļūst skaidrs, ka Oracle ir snieguši tehnisko atbalstu un pārdevuši komerciālās licences. Tehniskais atbalsts nekad nav bijis bezmaksas pakalpojums; par Oracle datubāzu nepieciešamību dažādu valsts iestāžu informācijas sistēmās neņemos spriest, jo neesmu informēts par to vajadzībām, bet iepirkumu informācija necik neliecina, ka Oracle neatbalstītu LATA mērķus un idejas. Arī IBM ir nodarbojušies ar tehnisko atbalstu.

Kas attiecas uz VSAA veiktajiem iepirkumiem, tad Ls 1,24 mlj. līgums ar "DataPro" un "Exigen" liecina par to, ka Latvijā, acīmredzot, nav citu uzņēmumu, kas spētu un vēlētos izstrādāt šādu specifisku programmatūru, bet esošie izmanto tādus rīkus un sistēmas, pie kādām ir pieraduši (kas ne vienmēr nozīmē to lētāko variantu). Piedodiet, "BS", bet VSAA vainu tajā nesaskatu. Manuprāt, nav korekti pārmest VSAA liekulību, atrodoties LATA biedru sarakstā, ņemot vērā, kādus centienus sekot LATA mērķiem, lai ietaupītu naudu, demonstrē VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments. Protams, par "Microsoft Visio" licenču iepirkšanu nav skaidrības, bet nedrīkst izdarīt par to secinājumus, ja nav konkrētu faktu. Kā izrādās, konkrētus faktus atrast arī nemaz nav tik viegli. VSAA mājaslapā ir informācija par MS Visio licenču iepirkumu, bet iepirkumi ir veikti pagājušajā gadā. Vai "BS" rīcībā būtu kāda slepena informācija par šī gada slēgtiem VSAA iepirkumu konkursiem vai arī "nejauši" sajuka gadskaitlis?

Cerams, ka šie "žurnālisti" nākošreiz rūpīgāk pameklēs konkrētus faktus un sagatavosies labāk pirms kārtējā FUD publicēšanas.

piektdiena, 2009. gada 24. jūlijs

Acer (vai a1.lv?) labojas

Pirms neilga laika mani ieinteresēja kāds Acer ražots netbook klases portatīvais dators, ko piedāvāja iegādāties www.1a.lv. Komplektācijā noteikts, ka tas tiek pārdots ar jau uzinstalētu Windows XP operētājsistēmu. Nolēmu painteresēties, kādas ir opcijas. Īsumā tas izskatījās aptuveni tā:
- A bez vindozes nevar?
- Nea.
- A naudu par neizmantotu licenci var dabūt?
- Arī nea.
- A žaļ :(

Pie reizes painteresējos arī PTAC, cik tas ir smuki "uzspiest" OS, ko nevēlos lietot. Atbildēja man centrs, ka pārdevējam ir visas tiesības darīt tā, kā viņš grib, bet man ir visas tiesības nepirkt. Ideja skaidra.

Tad vēl nepaslinkoju un aizsūtīju Acer Europe birojam jautājumu, kā tad ir ar tādu prekomplektāciju, sak, ko man Linux zealotam darīt, ja negribu MS produkciju. Atbildi, protams, nesaņēmu (cik bieži vispār šādi feedbacki atbild parastiem mirstīgiem?).

Bet šorīt skatos, ka e-kastē iekritusi reklāma par jauno a1.lv akciju, un - surprise, surprise! - speciāli pieminēts, ka ir iespēja "izvēlēties kādu no Microsoft Windows operētājsistēmām vai arī instalēt kādu no atvērtā tipa programmām!" Par terminoloģiju šoreiz neizteikšos, bet atļaušos papriecāties par šādu iespēju, optimistiski domājot, ka tur ir arī mans nopelns :)